تبلیغات
SUPER-SABAKI KAI KAN DO-KHOUZESTAN - سوابق شیهان هومن خدری(نائب رئیس سبک در خوزستان)
SUPER-SABAKI KAI KAN DO-KHOUZESTAN

سوابق اجرائی و مدیریتی

ü     مدیر کنترل پروژه بزرگترین طرح تزریق گاز خاورمیانه

ü     نماینده حقوقی شرکتهای توابع وزارت نیرو

ü     رئیس واحد ایمنی، بهداشت و محیط زیست شرکت بهره بردای زهره و جراحی امیدیه

ü     عضو کارگروه تخصصی ورزش و جوان شهرستان امیدیه

ü     رئیس هیئت ورزشهای رزمی شهرستان امیدیه

ü     مسئول امور هیئت ورزشهای رزمی استان خوزستان

ü     نماینده سبک سوپر ساباکی استان خوزستان

ü     مسئول هماهنگی سبک سوپر ساباکی در استان ها

ü     رئیس سازمان wssko در آسیا

ü     نماینده سازمان wssko در ایران

 

سوابق قهرمانی

ü     قهرمان مسابقات استانی اصفهان در رشته کونگ فوتوآ در سال 1374

ü     قهرمان مسابقات کشوری کونگ فو در سال 1375

ü     قهرمان مسابقات رینگی کشوری در سالهای 1376-1377

ü     قهرمان مسابقات نیمه آزاد در استان چهارمحال بختیاری در سال 1378

ü     نایب قهرمان مسابقات قهرمانی و انتخابی کیک بوکس در سال 1380

ü     قهرمان مسابقات کشتی استانی در سال 1383

ü     نایب قهرمان مسابقات کشتی دانشجویان کشور در سال 1384

ü     قهرمان مسابقات کیوکوشین دراستان اصفهان در سال 1385

ü     قهرمان مسابقات کشوری موی تای در سال 1386

ü     قهرمان مسابقات کشوری سوپرساباکی در سال 1386

ü     قهرمان مسابقات کیک بوکس در سال 1387

ü     قهرمان مسابقات کونگ فو در سال 1388

ü     قهرمان مسابقات رینگی سوپرساباکی در سال 1388

ü     قهرمان مسابقات بادی کنتاکت در سال 1388

ü     قهرمان مسابقات جهانی سبکهای آزاد کاراته جهان در سال 2010

ü     نایب قهرمان مسابقات رینگی سبک های آزاد جهان در سال 2010

ü     قهرمان مسابقات Best of the Best  بین المللی در سال 2011

ü     کسب مقام قهرمانی در دو بخش رینگی و نیمه آزاد در سال 1390

ü     کسب مقام پنجم جهان در بخش رینگی در سال 2012

کسب مقام قهرمانی در بازیهای انتخابی استان تهران در سال 1391درجه فنی                           

ü     اخذ دان 6 در سبک جهانی سوپرساباکی

ü     اخذ دان 4 از سازمان جهانی ژاپن

ü     اخذ دان 3 رشته کیک بوکس

ü     اخذ دان 11 رشته موی تای

 

سوابق مربیگری

ü     مربیگری ملی درجه 3 در رشته موی تای

ü     مربیگری ملی درجه 3 در رشته کیوکوشین

ü     مربیگری ملی درجه 3 در رشته کیک بوکس

ü     مربیگری ملی درجه 2 در رشته سوپرساباکی

ü     مربیگری ملی درجه 3 در رشته نینجا واریو

ü     مربیگری ملی درجه 3 در رشته کونگ فوتوآ(تک رزم)


سوابق داوری

ü     داوری بین المللی در رشته سوپرساباکی

ü     داوری درجه 3 در رشته  کیک بوکس

ü     داوری درجه 3 در رشته  کونگ فو(تک رزم)

ü     داوری درجه 3 در رشته موی تای

 ü     داوری درجه 3 در رشته کیوکوشین طبقه بندی: هیئت مدیره سبک،
نوشته شده در تاریخ جمعه 13 مرداد 1391 توسط nooshin zalaghi
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است